29170
Treatment of the criminal lifestyle : an evaluation of interventions based on positive criminology
Treatment of the criminal lifestyle : an evaluation of interventions based on positive criminology
Tekijä: Söderström, Sophia, kirjoittaja
Lisätekijä: Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, oppiarvon myöntävä yhteisö
Lisätekijä: Jyväskylän yliopisto, julkaisija
Julkaisuvuosi: 2023
Kieli: Englanti, Suomi
Aineistolaji: Verkkomateriaali
Kategoria: Tietokirjallisuus
Kustantaja: Jyväskylä : University of Jyväskylä, 2023.
ISBN: 978-951-39-9515-7 PDF
Sarja: JYU dissertations, ISSN: 2489-9003 ; 620
Kuvaus:
Tämän työn ensisijaisena tavoitteena oli arvioida nuorille ja aikuisille rikoksentekijöille suunnattujen kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan pohjautuvien ohjelmien tehokkuutta. Osatutkimuksessa I oli mukana 61 esirikollisessa vaiheessa olevaa nuorta, jotka olivat iältään 13–21-vuotiaita. Heistä 30 nuorta osallistui viikon pituiseen ryhmäohjelmaan ja 31 nuorta 18 viikon kestoiseen yksilöohjelmaan. Osatutkimukseen II osallistui 43 yli 18-vuotiasta aikuista, jotka olivat elämäntaparikollisuuden pitkälle edenneessä vaiheessa. Heille tarjottiin kuuden viikon yhdistetty yksilö- ja ryhmäohjelma. Osatutkimuksissa I ja II tutkittiin ohjelmien vaikutusta rikolliseen ajatteluun ja koherenssin eli elämänhallinnan tunteeseen. Tulokset viittasivat siihen, että nuorille rikoksentekijöille tarjottu 18 viikon yksilöohjelma ja aikuisille tarjottu kuuden viikon yksilö- ja ryhmäohjelma vähensivät rikollista ajattelua. Myös rikoksentekijän elämänkatsomusta heijastava koherenssin tunne muuttui merkitsevästi. Tulokset osoittivat myös, että sekä nuorten että aikuisten saamat rikostuomiot vähenivät ohjelman saaneissa ryhmissä verrattaessa kontrolliryhmiin. Osatutkimus II osoitti myös, että hoito lisäsi merkitsevästi positiivista tunnetilaa aikuisilla. Ohjelman toteuttamisen laatu eli terapeuttinen suhde, pedagogiset kyvyt ja metodologinen kompetenssi olivat yhteydessä positiiviseen tunnetilaan ja koherenssin tunteeseen. Osatutkimuksen III tavoitteena oli selvittää, vähensivätkö 18 ja kuuden viikon interventiot rikollisen ajattelun eri ulottuvuuksia ja lisäsivätkö ne elämänhallinnan tunteen osatekijöitä. Lisäksi tutkittiin, välittikö rikollisen ajattelun väheneminen koherenssin tunteen lisääntymistä. Tulokset viittasivat siihen, että ohjelmat vähensivät merkitsevästi useimpia rikollisen ajattelun ulottuvuuksia sekä nuorilla että aikuisilla rikoksentekijöillä. Aikuisten keskuudessa elämänhallinnan tunteen ja erityisesti elämän hallittavuuden muutokset välittivät rikollisen ajattelun vähenemistä. Yhteenvetona tutkimus osoitti, että rikollisia ajattelumalleja voidaan muuttaa. Lisäksi tutkimus lisäsi ymmärrystämme mahdollisista rikollisen ajattelun muutosmekanismeista. Avainsanat: Rikolliset ajattelumallit, koherenssin tunne, välittäjät, hoitovaikutukset.

Saatavuus

Loading...

Kielivalinta

suomisvenskaEnglish

Lisää samalta tekijältä

Samankaltaisia teoksia

15698
Tekijä: Yapp, Jamie Richard