27852
Rikoksen ja rangaistuksen filosofia
Rikoksen ja rangaistuksen filosofia
Lisätekijä: Yli-Hemminki, Esko, kirjoittaja, toimittaja
Lisätekijä: Melander, Sakari, kirjoittaja, toimittaja
Lisätekijä: Nuotio, Kimmo, kirjoittaja, toimittaja
Lisätekijä: Aalto-Heinilä, Maija, kirjoittaja
Julkaisuvuosi: 2022
Kieli: Suomi
Aineistolaji: Kirja
Kategoria: Tietokirjallisuus
Kustantaja: [Helsinki] : Gaudeamus, [2022]
ISBN: 978-952-345-201-5 pehmeäkantinen
Kuvaus:
I Rangaistusteorioista -- Johdatus rangastusteorioihin. Miksi rangaista ja millä perusteella? / Esko Yli-Hemminki, Sakari Melander & Kimmo Nuotio -- Ekspressiivinen rangaistusteoria. Rangaistus moitteena tai kommunikaationa / Esko Häkkinen -- Mitä merkitystä rangaistuksella on? / Antti Kauppinen -- Utilitarismin klassikot ja suomalaisen kriminaalipolitiikan hyöty-haitta-vertailu / Matti Häyry -- II Rangaistuksen oikeutuksesta -- Seuraamusjärjestelmämme rangaistusteoreettisten painotuksien muutokset / Jalo Vatjus-Anttila -- Vankilan ja vapauden rajat. Pohdintoja vankilan muutoksesta ja legitimiteetistä / Noora Lähteenmäki -- Oikeus ilman vankiloita / Aki Hirvonen -- III Rikosvastuu ja syyllisyysperiaate -- Onko moraalisen vastuun idea epäreilu? / Maija Aalto-Heinilä -- Geenitkö syypäitä? Filosofisia ja empiirisiä näkökulmia moraaliseen vastuullisuuteen / Aki Visala & Antti Latvala --
Harkinta, teko ja seuraus. Kausaalinen ja juridinen vastuu rikosoikeudessa / Tuomas K. Pernu -- Syyllisyysperiaatteen olettama toimija ja tämän ominaisuudet / Esko Yli-Hemminki -- Syyllisyysperiaate ja toisintoimimismahdollisuuden ongelma / Tatu Hyttinen -- IV Rikoslain yleisten oppien historiaa -- Rikoksen yrityksen rangaistavuuden filosofia / Sakari Melander -- Syy ja seuraus. Mistä laiminlyöjä voi olla vastuussa? / Johannes Koskenniemi & Jussi Tapani -- Kieltoerehdys. Vaikuttaako tietämättömyys kielletyn ja sallitun rajoista rikosvastuusta? / Matti Tolvanen -- Sokea rikosoikeus ja feministinen kritiikki / Daniela Alaattinoğlu & Johanna Niemi -- V Rikoslain henkilöitä -- Rikosoikeuden subjekti / Visa Kurki -- Voiko yhtiö tehdä rikoksen? Yhtiö moraalisena ja rikosoikeudellisena toimijana / Heli Korkka-Knuts -- Robotiikka, tekoäly ja vastuu / Pekka Mäkelä & Raul Hakli -- VI Rikoslain kielloista ja vapauksista --
Narratiivinen omiminen ja kansalaistottelemattomuus / Kati Nieminen -- Oikeuden väärinkäyttö / Kimmo Nuotio -- Vapaus rikosoikeudellisena käsitteenä / Minna Kimpimäki -- Kielto. Yleisestä normiteoriasta rangaistus- ja kriminalisointiteorioihin / Raimo Lahti -- Lopuksi. Rikosoikeuden filosofian merkitys / Esko Yli-Hemminki, Sakari Melander & Kimmo Nuotio.
Kun ihmistä rangaistaan, häneltä riistetään yksilölle normaalisti kuuluvia oikeuksia ja hänelle aiheutetaan tarkoituksellisesti kärsimystä. Kärsimyksen tarkoituksellinen aiheuttaminen on lähtökohtaisesti moraalisesti väärin ja ristiriidassa keskeisten eettisten periaatteiden kanssa. Miten rangaistuksen tuottama kärsimys yksilölle oikeutetaan? Rikoksen ja rangaistuksen filosofia -teoksessa rikosoikeuden ja filosofian asiantuntijat kuvaavat alojen yhtymäkohtia. Ikiaikaisten kysymysten lisäksi esiin nostetaan ajankohtaisia näkökulmia rankaisemiseen ja rikosvastuuseen. Asettavatko neurotieteen ja käyttäytymistieteiden tulokset moraaliseen vastuullisuuteen liittyvät käytäntömme kyseenalaiseen valoon? Voisivatko robotit ja tekoäly olla rikosoikeudellisessa vastuussa? Rikoslaki rangaistuksineen on merkittävä valtion vallankäytön väline, joka vaikuttaa jokaisen elämään. Sen perustavanlaatuiset oletukset tulee voida kyseenalaistaa ja tarpeen tullen määrittää uudelleen. Muuten on vaarana, että ajaudumme yhteiskuntajärjestykseen, joka ei kohtele jäseniään tasavertaisesti.

Saatavuus

Loading...

Kielivalinta

suomisvenskaEnglish

Lisää samalta tekijältä

Samankaltaisia teoksia

27725
Tekijä: Melander, Sakari, kirjoittaja
5109
Tekijä: Nuotio, Kimmo
23353
Tekijä: Hyttinen, Tatu
11659
18727
24660
8269
Tekijä: Tolvanen, Matti
17580
Tekijä: Sortti, Toni
21078
Tekijä: Tapani, Jussi
27875
Tekijä: Kalejaiye, Daniel, kirjoittaja
9917