Uutuudet

29165
Kirja:Exploring crime analysis : readings on essential skills:2017:Third edition. Kirja
Vuosi: 2017
Kieli: Englanti
Aineistolaji: Kirja
Painos: Third edition.
Kustantaja: Kansas : International Association of Crime Analysts, [2017]
Muoto: Fyysinen
Crime analysis is a profession and process in which a set of quantitative and qualitative techniques are used to analyze data valuable to police agencies and their communities. It includes the analysis of crime and criminals, crime victims, disorder, quality of life issues, traffic issues, and internal police operations, and its results support criminal investigation and prosecution, patrol activities, crime prevention and reduction strategies, problem-solving, and the evaluation of police efforts. This book covers the fundamental skills and knowledge sets needed by crime analysts practicing in modern law enforcement agencies, including police data, statistics, geographic information systems, qualitative analysis, technology, and effective writing and publications.
Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys
29152
Kirja:Why the police should be trained by black people:2022 Kirja
Vuosi: 2022
Kieli: Englanti
Aineistolaji: Kirja
Sisältötyyppi: Lähdeluettelo
Kustantaja: Abingdon : Routledge, 2022
Muoto: Fyysinen
Huomautus: Includes bibliographical references and index.
Chapter 1. An Introduction and Recommendation That Police Be Trained by Black People -- PART I: EVOLUTION AND FUTURE OF POLICING BLACK PEOPLE -- Chapter 2. Black Criminology and Criminal Justice -- Chapter 3. Due Process and Justice in Black Communities -- Chapter 4. Help Without Harm: Black Cops as Police Trainers -- PART II: BLACK CULTURE, CULTURAL DIVERSITY, AND SENSITIVITY -- Chapter 5. The Media, Popular Culture, and the Portrayals of Black People -- Chapter 6. Policing, Black Lives Matter, and the Black Church -- Chapter 7. Whiteness, White Privilege, White Supremacy, White Fragility, and Police Brutality -- Chapter 8. Cultural Awareness Training for Police Officers: The Intergenerational Ma’at Way (I-Ma at-Way) -- PART III: BEING BLACK AND SOCIALLY VULNERABLE TO CRIMINALIZATION AND POLICE-PROJECTED NEGATIVE BIAS -- Chapter 9. Gender and Sexism: The Criminalization of Black Women -- Chapter 10. Policing Black College Students -- Chapter 11. The Black Middle Class: Invisible Victims -- Chapter 12. Police Contribution to the Wrongful Conviction of Black People -- Chapter 13. Ready to Explode: Urban Adolescent Interactions with Police and Law Enforcement -- PART IV: HAZARDS AND PUBLIC HEALTH ISSUES IMPLICATED IN POLICE-BLACK COMMUNITY INTERACTIONS -- Chapter 14. Police Initiated Trauma in the African American Community: Policy Implications and recommendations for Reducing the Severity of Force in Police-Citizen Interactions -- Chapter 15. Trauma-Informed Policing from the Sociological Lens -- Chapter 16. Guns as Hazards to Black Life -- Chapter 17. Policing the Black Inmate in Solitary Confinement -- PART V: ACCOUNTABILITY FACTORS AND ISSUES IN THE POLICING OF BLACK PEOPLE -- Chapter 18. Past, Present and Future of Policing Styles and Management of Officers -- Chapter 19. Police Training by Youth, the Racially Profiled, Former Gang Bangers, and Survivors of Police Brutality -- Chapter 20. Militarization and Stop and Frisk: Using Critical Race Theory to Analyze Training of Police Officers.
"Why the Police Should be Trained by Black People aligns scholarly and community efforts to address how Black people are policed. It combines traditional models commonly taught in policing courses, with new approaches to teaching and training about law enforcement in the U.S. all from the Black lens. Black law enforcement professionals (seasoned and retired), scholars, community members, victims, and others make up the contributors to this training textbook written from the lens of the Black experience. Each chapter describes policing based on the experience being Black in the US, with concern about the life and life chances for Black people. With five sections readers will be able to: Describe the history and theory of law enforcement, policing, and society in Black communities Critically address how law enforcement and the nature of police work intertwine with race-based societal and governmental norms and within law enforcement administration and management Understand the variation in pedagogy, recruitment, selection, and training that has impacted the experience of police officers, including Black police officers, and Black people in the US Explore the role of law enforcement as crime control and crime prevention agents as it relates to policing in Black communities and for Black people Address issues related to race and use of force, misconduct, the law, ethics/values Assess research, contemporary issues, and the future of law enforcement and policing, especially related to policing of Black people. Why the Police Should be Trained by Black People brings pedagogical and scholarly responsibility for policing in Black communities to life, revealing that police involved violence, community violence, and relative lived experiences do not exist in a vacuum. Written with students in mind, it is essential reading for those enrolled in policing courses including criminology, criminal justice, sociology, or social work, as well as those undertaking police academy and in-service police training"--
Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys
29197
Kirja:Criminological perspectives into intimate partner violence : uncovering commonalities between partner violence and general crime:2023 Kirja
Tekijä: Tanskanen, Maiju, kirjoittaja
Vuosi: 2023
Kieli: Englanti
Aineistolaji: Kirja
Sisältötyyppi: Sanakirja
Kustantaja: Helsinki : University of Helsinki, 2023
Muoto: Fyysinen
Huomautus: Artikkeliväitöskirjan yhteenveto-osa ja 4 eripainosta. Väitöskirja : Helsingin yliopisto, 2023.
Parisuhdeväkivaltaa on tyypillisesti tutkittu erillään muusta väkivallasta ja rikollisuudesta. Tutkimustieto parisuhdeväkivallan ja muun rikollisuuden yhtymäkohdista on tämän seurauksena ollut toistaiseksi suhteellisen vähäistä. Tämän väitöskirjan tarkoituksena on tarkastella sitä, missä̈ määrin parisuhdeväkivalta on muuhun väkivaltaan ja rikollisuuteen verrattuna ”erityinen” rikostyyppi. Kysymystä lähestytään arvioimalla eroja ja samankaltaisuuksia parisuhdeväkivallan ja muun rikollisuuden välillä. Väitöskirja pyrkii erityiseen teoriakehitykselliseen vaikuttavuuteen koettelemalla erilaisiin parisuhdeväkivaltaa koskeviin teoreettisiin selitysmalleihin kytkeytyviä oletuksia kehittyneiden tilastollisten menetelmien avulla sekä kysely- että rekisteriaineistoja hyödyntämällä. Väitöskirja koostuu neljästä osatutkimuksesta, joista jokaisessa yleisiä kriminologisia näkökulmia sovelletaan parisuhdeväkivallan tarkastelun kontekstissa. Ensimmäinen osatutkimus perustui laajaan kansallisesti edustavaan uhrikyselyaineistoon (N=25,927), jonka avulla arvioitiin parisuhdeväkivallan ja muun väkivallan uhriksi joutumisen välistä̈ yhteyttä. Lisäksi tutkimuksessa arvioitiin sitä, missä määrin samat sosiaaliset ja rakenteelliset korrelaatit ovat yhteydessä parisuhdeväkivallan ja muun väkivallan uhriksi joutumiseen. Tutkimuksen tulokset viittasivat merkitsevään yhteyteen parisuhdeväkivallan ja muun väkivallan uhriksi joutumisen välillä. Lisäksi parisuhdeväkivallan ja muun väkivallan uhriksi joutumisen korrelaatit olivat suurilta osin samoja. Kokonaisuudessaan tulokset tukivat ajatusta parisuhdeväkivallan uhriksi joutumisen yleisluontoisuudesta erityisyyden sijaan. Toinen osatutkimus perustui rekisteriaineistoon parisuhdeväkivallan epäillyistä tekijöistä (N=19,030) ja tarkasteli sitä, missä määrin parisuhdeväkivallan tekijät erikoistuvat parisuhdeväkivaltaan suhteessa laaja-alaiseen rikoskäyttäytymiseen. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin ja verrattiin parisuhdeväkivaltaan erikoistumisen ja laaja-alaisen rikoskäyttäytymisen korrelaatteja. Tutkimuksen tulosten mukaan parisuhdeväkivallan tekijöillä esiintyi taipumusta sekä laaja-alaiseen rikoskäyttäytymiseen että parisuhdeväkivaltaan erikoistumiseen. Lisäksi näiden taipumusten korrelaatit olivat tulosten mukaan erilaisia. Tutkimuksen tulokset eivät anna empiiristä tukea sille ajatukselle, että parisuhdeväkivallan tekijät olisivat lähtökohtaisesti spesialisteja, joilla ei olisi erityistä taipumusta tehdä muita rikoksia. Kolmas osatutkimus tarkasteli parisuhdeväkivallan uhriksi joutumisen ja tekemisen yhteisesiintymistä ja näiden välistä ajallista yhteyttä parisuhdeväkivallan epäiltyjä tekijöitä (N=13,061) ja uhreja (N=13,452) sisältävällä rekisteriaineistolla. Tutkimus tarkasteli erityisesti sitä, missä määrin parisuhdeväkivallan uhriksi joutuminen ja tekeminen ovat yhteydessä toisiinsa yksilön sisäisissä malleissa, jotka poistavat yhteyksistä vakaiden yksilötason ominaisuuksien vaikutuksen. Tutkimuksen tulokset näyttivät riskin joutua parisuhdeväkivallan uhriksi olevan sekä naisilla että miehillä merkitsevästi suurempi parisuhdeväkivallan tekemisen jälkeen ja päinvastoin. Yhteydet olivat kuitenkin erityisen voimakkaita uhriksi joutumisen ja sitä seuraavan väkivallan tekemisen välillä naisilla sekä väkivallan tekemisen ja sitä seuraavan uhriksi joutumisen välillä miehillä. Neljäs osatutkimus lähestyi parisuhdeväkivaltaa typologisesti luomalla parisuhdeväkivallasta aineistolähtöisen luokittelun uhrikyselyaineiston perusteella (N=856). Viittä muuttujaa käytettiin väkivallan alatyyppien tunnistamisessa: uhrin sukupuolta, tekijän kontrollihakuisuutta, tekijän väkivaltaisuuden laaja-alaisuutta, tekijän päihteidenkäyttöä sekä väkivallan molemminpuolisuutta. Tutkimuksen tulokset tuottivat typologian, joka erotti kolme erillistä parisuhdeväkivallan luokkaa, jotka olivat eri tavalla yhteydessä näihin muuttujiin. Suurin tunnistettu luokka oli sukupuolen suhteen symmetrinen, kun taas kahdessa muussa luokassa u
Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys
Muut kappaleet tai painokset ja aineistolajit:
29161
Kirja:Just the facts : investigative report writing:2016:Fifth edition. Kirja
Tekijä: Biggs, Michael, kirjoittaja
Vuosi: 2016
Kieli: Englanti
Aineistolaji: Kirja
Painos: Fifth edition.
Kustantaja: Boston : Pearson, [2016]
Muoto: Fyysinen
Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys
29194
Verkkomateriaali:Extreme forms of violence against women in Europe : femi(ni)cide in Germany:2023 Verkkomateriaali
Tekijä: Luján Pinelo, Aleida, kirjoittaja
Vuosi: 2023
Kieli: Englanti, Suomi, Espanja
Aineistolaji: Verkkomateriaali
Kustantaja: Turku : Turun yliopisto = University of Turku, 2023
Muoto: Digitaalinen
Huomautus: Artikkeliväitöskirjan yhteenveto-osa. Väitöskirja : Turun yliopisto, 2023. Julkaistu myös painettuna.
Abstract.
Naisiin kohdistuvan väkivallan äärimmäiset muodot Euroopassa.
Formas extremas de violencia contra las mujeres en Europa.
Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys
28513
Kirja:Henna Björk : Jahti:2023 Kirja
Tekijä: Rönnbacka, Christian, kirjoittaja
Vuosi: 2023
Kieli: Suomi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: Helsinki : Bazar, [2023]
Muoto: Fyysinen
Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys
29085
Kirja:Häkkilinnut:2023 Kirja
Tekijä: Alasalmi, Päivi, kirjoittaja
Vuosi: 2023
Kieli: Suomi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: Helsinki : Gummerus, [2023]
Muoto: Fyysinen
Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys
29175
Kirja:Moninaisuuden johtaminen : ytimessä johtajan itsetuntemus:2022:3. painos. Kirja
Tekijä: Ajanko, Sari, kirjoittaja
Vuosi: 2022
Kieli: Suomi
Aineistolaji: Kirja
Painos: 3. painos.
Kustantaja: [Masala] : Suomen Liikekirjat, [2022]
Muoto: Fyysinen
Huomautus: Tähän kirjaan haastatellut johtajat: Bianca Brink ja 11 muuta.
Osa I Moninaisuuden johtaminen ja ihmistuntemus -- Erilaisuuden sietämisestä moninaisuuden johtamiseen -- Johtajan asenteet, mielen mallit ja harhat -- Erilaisuusmallit ihmistuntemuksen lisääjänä -- Erilaisuusmallien käyttö työyhteisössä -- Johtajan kyky motivoida ja antaa palautetta -- Valmentava vuorovaikutus johtamistapana -- Kohti moninaisuuden johtamista -- Osa II Johtajan itsetuntemus ja itsensä johtaminen -- Itsetuntemus johtamistyössä -- Johtajan persoona -- Johtajan viisaus - kolme älykkyyden keskusta yhteistyössä -- Enneagrammi johtajan itsetuntemuksen lisääjänä -- Johtajan kasvu ihmisenä -- Johtajana kasvaminen -- Loppuluku.
Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys
28565
Kirja:Ihminen turvallisuuden tekijänä:2023 Kirja
Tekijä: Teperi, Anna-Maria, kirjoittaja
Vuosi: 2023
Kieli: Suomi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: Helsinki : Gaudeamus, [2023]
Muoto: Fyysinen
Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys
24669
Kirja:The discourse of police interviews:2020 Kirja
Vuosi: 2020
Kieli: Englanti
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: Chicago : University of Chicago Press, 2020
Muoto: Fyysinen
Chapter 1. Introduction / Marianne Mason -- Section 1. The Discourse of Reid and PEACE -- Chapter 2. When Police Interview Victims of Sexual Assault: Comparing Written Guidance to Interactional Practice / Elizabeth Stokoe, Charles Antaki, Emma Richardson, and Sara Willott -- Chapter 3. Obtaining Valid Discourse from Suspects PEACE-fully: What Role for Rapport and Empathy? / Ray Bull and Bianca Baker -- Chapter 4. The Guilt-Presumptive Nature of Custodial Interrogations in the United States: The Use of Confrontation, Appeals to Self-Interest, and Sympathy/Minimization in the Reid Technique / Marianne Mason -- Chapter 5. The Discourse Structure of Blame Mitigation in a Police Interrogation / Philip Gaines -- Section 2. Police Interview Dynamics and Negotiation -- Chapter 6. Now the Rest of the Story: The Collaborative Production of Confession Narratives in Police Interrogations / Gary C. David and James Trainum -- Chapter 7. Patterns of Cooperation between Police Interviewers with Suspected Sex Offenders / Tatiana Tkacukova and Gavin E. Oxburgh -- Chapter 8. Supporting Competing Narratives: A Membership Categorization Analysis of Identity Work in Police-Detainee Talk / David Yoong and Ayeshah Syed -- Section 3. Discursive Transformations in Bilingual Police Interviews -- Chapter 9. Narrative Construction in Interpreted Police Interviews / Ikuko Nakane -- Chapter 10. Interactional Management in a Simulated Police Interview: Interpreters’ Strategies / Sandra Hale, Jane Goodman-Delahunty, and Natalie Martschuk -- Chapter 11. Non-Native Speakers, Miranda Rights, and Custodial Interrogation / Bethany K. Dumas -- Section 4. The Discursive Journey and Institutional Applications of Police Interviews -- Chapter 12. “Tell Me in Your Own Words…”: Reconciling Institutional Salience and Witness-Compatible Language in Police Interviews with Women Reporting Rape Nicci MacLeod -- Chapter 13. “Are You Saying You Were Stabbed . . . ?”: Multimodality, Embodied Action, and Dramatized Formulations in “Fixing” the Facts in Police Interviews with Suspects / Alison Johnson -- Chapter 14. Functions of Transmodal Metalanguage for Collaborative Writing in Police-Witness Interviews / Frances Rock -- Chapter 15. Reconstructing Suspects’ Stories in Various Police Record Styles / Tessa (T. C.) van Charldorp -- Chapter 16. Police Records in Court: The Narrative Fore- and Backgrounding of Information by Judges in Inquisitorial Criminal Court / Fleur van der Houwen.
Forensic linguistics, or the study of language and the law, is a growing field of scholarly and public interest with an established research presence. The Discourse of Police Interviews aims to further the discussion by analyzing how police interviews are constructed and used to investigate and prosecute crimes. The first book to focus exclusively on the discourses of police interviewing, The Discourse of Police Interviews examines leading debates, approaches, and topics in contemporary police interview research. Among other topics, the book explores the sociolegal, psychological, and discursive framework of popular police interview techniques employed in the United States and the United Kingdom, such as PEACE and Reid, and the discursive practices of institutional representatives like police officers and interpreters that can influence the construction and quality of linguistic evidence. Together, the contributions situate the police interview as part of a complex, and multistage, criminal justice process. The book will be of interest to both scholars and practitioners in a variety of fields, such as linguistic anthropology, interpreting studies, criminology, law, and sociology.
Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys
29149
Kirja:Nyt sinä kuolet : ensihoitajan tositarinoita ambulanssista. 2:2022 Kirja
Tekijä: Hautamäki, Kari, kirjoittaja
Vuosi: 2022
Kieli: Suomi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: [Helsinki] : Deadline Kustannus, [2022] : ©2022
Muoto: Fyysinen
Huomautus: suomi.
Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys
29163
Kirja:Erämaa:2023 Kirja
Tekijä: Kvensler, Ulf, kirjoittaja
Vuosi: 2023
Kieli: Suomi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: Helsinki : Werner Söderström Osakeyhtiö, [2023]
Muoto: Fyysinen
Huomautus: suomi.
Annettuja pisteitä Annettuja pisteitä Annettuja pisteitä Annettuja pisteitä Annettuja pisteitä Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys
29164
Kirja:Ruuti:2023 Kirja
Tekijä: Martikainen, Tiina, kirjoittaja
Vuosi: 2023
Kieli: Suomi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: Helsingissä : Kustannusosakeyhtiö Otava, [2023]
Muoto: Fyysinen
Huomautus: Sarjan ensimmäinen osa.
Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys
28566
Kirja:Työ elää : murroksia, trendejä ja muutoksen suuntia Suomessa:2023 Kirja
Vuosi: 2023
Kieli: Suomi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: Helsinki : Gaudeamus, [2023]
Muoto: Fyysinen
Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys
29167
Kirja:Osaamiskartta : osaamisen kehittäminen työelämässä:2021:2. painos. Kirja
Tekijä: Eklund, Annina, kirjoittaja
Vuosi: 2021
Kieli: Suomi
Aineistolaji: Kirja
Painos: 2. painos.
Kustantaja: [Espoo] : Brik, [2021]
Muoto: Fyysinen
Osa 1 Mikä on määränpäämme? -- Osaamisen kehittäminen työelämässä -- Tulevaisuuden suuntaviivat -- Osa 2 Mitä tarvitsemme mukaan matkalle? -- Oppimisen edellytykset työelämässä -- Vastuun ottaminen -- Motivaatio ja osaamisen kehittäminen -- Osa 3 Miten pääsemme perille? -- Osaamisen kehittämisen suunnittelu -- Osaamisen kehittäminen työsuhteen eri vaiheissa -- Mihin lähijohtajan tulisi keskittyä? -- Osaamisen kehittämisen käytäntöjä ja työkaluja -- Osaamisen kehittämisen tavoitteiden seuranta -- Kokemuksia ja oppeja.
Jatkuvasti muuttuva työelämä asettaa paineita koko työyhteisön osaamisen kehittämiselle ja ylläpitämiselle. Kuitenkin se jää helposti arjen kiireiden ja ”oikeiden töiden” varjoon. Miten osaamisen kehittäminen saadaan osaksi jokapäiväistä työelämää? Kuinka asettaa osaamiselle tavoitteet ja miten päästä niihin? Osaamiskartta tarkastelee osaamisen kehittämistä niin organisaatioiden yksilöllisten tarpeiden, tulevaisuuden haasteiden kuin ihmisen suorituskyvyn ja motivaationkin kannalta. Kirja esittelee useita erilaisia osaamisen kehittämisen menetelmiä ja antaa käytännönläheisiä vinkkejä siihen, kuinka opitut asiat voidaan tuoda osaksi käytännön työtä. Kirja toimii monipuolisena oppaana osaamisen kehittämisen suunnittelusta vastaaville henkilöille, lähijohtajille, johtajille ja tiiminvetäjille. Se auttaa tuomaan osaamisen kehittämisen osaksi organisaatiokulttuuria ja päivittäistä työtä.
Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys
28777
Kirja:Henkilöyhtiöt ja osakeyhtiö:2023:6., uudistettu painos. Kirja
Tekijä: Villa, Seppo, kirjoittaja
Vuosi: 2023
Kieli: Suomi
Aineistolaji: Kirja
Painos: 6., uudistettu painos.
Kustantaja: Helsinki : Alma Talent, 2023
Muoto: Fyysinen
Osa I Johdanto -- Yritystoiminta -- Yritysmuodot -- Teoksen rakenteesta ja käsitteistä -- Osa II Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö -- Tunnusmerkit -- Toimet ja vastuu ennen yhtiön rekisteröintiä -- Yhtiösopimus -- Yhtiön hallinto -- Yhtiömiehen toiminnalliset velvollisuudet ja oikeudet -- Yhtiömiesten taloudellinen asema -- Yhtiön purkautuminen ja selvitystila -- Yhtiömiehen ja toimitusjohtajan vahingonkorvausvelvollisuus -- Yhtiömuodon muuttaminen ja sulautuminen -- Osa III Osakeyhtiö -- Johdanto -- Yleiset periaatteet -- Perustaminen -- Osake -- Hallinto -- Tilintarkastus ja tilinpäätös -- Rahoituksen lisääminen -- Yhtiön varojen käyttö ja jakaminen -- Yhtiörakenteen muuttaminen -- Osakeyhtiön purkaminen -- Seuraamukset ja oikeussuoja.
Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys
28458
Kirja:Asiakastutkimus : perusteet ja käytännöt:2023 Kirja
Tekijä: Pöyhönen, Perttu, kirjoittaja
Vuosi: 2023
Kieli: Suomi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: Helsinki : Alma Talent, 2023
Muoto: Fyysinen
Esipuheet -- Johdanto -- 1 Asiakastutkimuksen kotimainen katatonia -- 2 Mitä asiakastutkimus sitten on? -- 3 Asiakastutkimus on tutkimusta -- 4 Asiakastutkimuksen vaiheet -- 5 Asiakastutkimuksen menetelmät -- 6 Roolit asiakastutkimuksessa -- 7 Asiakastutkimus yrityksessä -- 8 Hyvä asiakastutkija -- 9 Mitä suomalaisessa asiakastutkimuskentässä pitäisi tapahtua -- Jälkisanat -- Kiitokset -- Lähteet -- Viitteet.
Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys
28605
Kirja:Aavistus:2023 Kirja
Tekijä: Eskelinen, Mira Aurelia, kirjoittaja
Vuosi: 2023
Kieli: Suomi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: Helsinki : Kustantamo S&S, 2023
Muoto: Fyysinen
Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys
28539
Kirja:Lucy meren rannalla:2023 Kirja
Tekijä: Strout, Elizabeth, kirjoittaja
Vuosi: 2023
Kieli: Suomi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: Helsinki : Tammi, [2023] : ©2023
Muoto: Fyysinen
Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys

Kielivalinta

suomisvenskaEnglish